Jak zdać Testy psychologiczne

Psychologia jest jedną z prężniej rozwijających się nauk społecznych. Ma wiele zastosowań wykorzystywanych w praktycznie każdym aspekcie życia. Począwszy od lat przedszkolnych do późnej starości ludzie przechodzą wiele diagnoz psychologicznych. Metodologia badań w tej dziedzinie jest coraz lepsza, a nowe testy znacznie minimalizują szansę popełnienia błędu w diagnozie.

Nauka ta, dotychczas kojarzona głównie z pracą kliniczną, ma coraz większe zastosowanie w innych dziedzinach. Psychologia pozytywna znajduje coraz więcej zwolenników chociażby w biznesowym gdzie ceni się głównie kwestie rozwoju abstrakcyjnego myślenia i pracy w zespole. Na podstawie zagadnień z psychologii społecznej jest oparty współczesny marketing oraz zarządzanie przedsiębiorstwami. Dużymi obszarami badań i zastosowań są takie sektory jak doradztwo zawodowe czy human resources. W wielu przypadkach potencjalny pracownik musi przejść odpowiednie testy by zostać dopuszczonym do pracy w zawodzie. Jednym z takich zawodów jest praca w policji.

Potencjalny policjant musi nie tylko wykazać się odpowiednią kondycją fizyczną, lecz także wymagane są od niego odpowiednie predyspozycje osobowościowe. Dostateczny poziom inteligencji i ogólnie pojętej wiedzy o świecie są kluczowymi kompetencjami przyszłego pracownika policji. Musi mieć pojęcie zarówno z zagadnień czysto socjologicznych jak i orientować się w zawiłościach prawnych. Sprawdziany wydolności to jedno, rozmowa klasyfikacyjna to drugie, ale na każdego kandydata czeka także diagnoza psychologa. Opinia wystawiana jest na podstawie kilku czynników. Istotną kwestią jest tu wywiad i obserwacja, ale także testy. Testy psychologiczne do policji sprawdzają nie tylko profil osobowościowy, ale także sprawność procesów poznawczych. Policjant z zaburzeniami pamięci krótkotrwałej lub problemami ze spostrzeganiem nie będzie w stanie w pełni ocenić sytuacji, a tym samym pełnić należytej służby, dlatego też brak zaburzeń sfery poznawczej jest jednym z najistotniejszych kwestii. Ważną kwestią jest także ogólnie pojęty dobrostan psychiczny i fizyczny. Pytania o objawy somatyczne zajmują dużo miejsca zarówno w wywiadzie jak i testach.

Dzięki rozszerzeniu użyteczności metod psychologicznych w dziedzinie rekrutacji można zwiększyć pewność o słuszności przyjęcia danego kandydata. Zawód policjanta jest bardzo obciążający psychicznie i fizycznie, a dzięki takiej metodzie rekrutacji zmniejsza się szansa niedopasowania profilu zainteresowanego do później pełnionych obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?